Juan 14:6-7

Juan 14 6-7, Juan 14:6-7

SI JESUS AND DAAN

Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.
Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama.
Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.

(Juan 14:6-7)

Reviews
  • Juan 14:6-7
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply