Juan 15:14-15

Juan 15 14-15, Juan 15:14-15

SI JESUS ANG TUNAY NA PUNO NG UBAS

Kayo’y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos.
Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin,
sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon.
Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan,
sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama.

(Juan 15:14-15)

Reviews
  • Juan 15:14-15
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply