Juan 15:12-13

Juan 15 12-13, Juan 15:12-13

SI JESUS ANG TUNAY NA PUNO NG UBAS

Ito ang aking utos: magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo.
Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman
para sa kanyang mga kaibigan ay ang
ialay ang kanyang buhay para sa kanila.

(Juan 15:12-13)

Reviews
  • Juan 15:12-13
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply