Pahayag 13:9-10

(Pahayag 13:9-10)

ANG UNANG HALIMAW

“Ang lahat ng may pandinig ay makinig! Ang sinumang itinakdang mabihag ay mabibihag nga; ang itinakdang mamatay sa tabak ay sa tabak nga mamamatay. Ito’y isang panawagan na magpakatatag at manatiling tapat ang mga hinirang ng Diyos.”

Reviews
  • Pahayag 13:9-10
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. (John 14:6)
  • Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan at ang nagbibigay buhay; puspos ng pag-ibig, kagandahang-loob at katotohanan.
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply