Pahayag 12:1-2

(Pahayag 12:1-2)

ANG BABAE AT ANG DRAGON

Kasunod nito’y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan: isang babaing nadaramtan ng araw at nakatuntong sa buwan, at ang ulo’y may koronang binubuo ng labindalawang (12) bituin. Malapit na siyang manganak kaya’t napapasigaw siya dahil sa matinding hirap.

Reviews
  • Pahayag 12:1-2
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. (John 14:6)
  • Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan na nagbibigay buhay; puspos ng pag-ibig, kagandahang-loob at katotohanan.
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply