Mga Taga-Galacia 5:16-18

Mga Taga-Galacia 5:16-18, Mga Taga-Galacia 5:16-18

(Mga Taga-Galacia 5:16-18)

ANG BUHAY SA PAMAMAGITAN NG ESPIRITU

Ngunit sinasabi ko: Mamuhay kayo ayon sa Espiritu
upang hindi ninyo tuparin ang mga nasa ng laman.
Ito ay sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa Espiritu
at ang ninanasa ng Espiritu ay laban sa laman. Sila ay magkasalungat sa isa’t isa.
Ito ay upang hindi mo gawin ang mga bagay na ibig mong gawin.
Ngunit yamang kayo ay pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan.

Reviews
  • Mga Taga-Galacia 5:16-18
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply