Mga Gawa 17:24-25

Mga Gawa 17:24-25, Mga Gawa 17:24-25

(Mga Gawa 17:24-25)

Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto
ay ang Panginoon ng langit at ng lupa,
at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao.
Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao,
sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay,
hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan.

Reviews
  • Mga Gawa 17:24-25
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply