Mga Gawa 16:30-31

Mga Gawa 16:30-31, Mga Gawa 16:30-31

(Mga Gawa 16:30-31)

Sila ay inilabas niya at sinabi,
“Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako’y maligtas?”
Sumagot naman sila,
“Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka,
ikaw at ang iyong sambahayan.”

Reviews
  • Mga Gawa 16:30-31
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply