Mga Gawa 15:11

Mga Gawa 15:11, Mga Gawa 15:11

(Mga Gawa 15:11)

Sumasampalataya tayo na tayo’y maliligtas
sa pamamagitan ng kagandahang-loob
ng Panginoong Jesus at gayundin sila.

Reviews
  • Mga Gawa 15:11
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply