Juan 6:38-39

Juan 6 38-39, Juan 6:38-39

Ako’y bumabâ mula sa langit,
hindi upang gawin ang sarili kong kalooban,
kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin.
At ito ang kanyang kalooban:
ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman
sa mga ibinigay niya sa akin,
kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw.

(Juan 6:38-39)

Reviews
  • Juan 6:38-39
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply