Juan 6:35

Juan 6 35, Juan 6:35

Sinabi ni Jesus, “Ako ang tinapay ng buhay.
Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman,
at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.

(Juan 6:35)

Reviews
  • Juan 6:35
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply