Juan 6:27

Juan 6 27, Juan 6:27

Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan,
kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Iyan ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao,
sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan.”

(Juan 6:27)

Reviews
  • Juan 6:27
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply