Juan 5:46-47

Juan 5 46-47, Juan 5:46-47

Kung talagang naniniwala kayo kay Moises,
maniniwala din kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin.
Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya,
paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko?”

(Juan 5:46-47)

Reviews
  • Juan 5:46-47
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5

Comments

comments

Leave a Reply