Juan 5:36-37

Juan 5 36-37, Juan 5:36-37

Ang mga gawang ipinapagawa sa akin ng Ama
na siya ko namang ginaganap, ang nagpapatotoo na ako’y isinugo ng Ama.
At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin.

(Juan 5:36-37)

Reviews
  • Juan 5:36-37
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply