Juan 5:31-32

Juan 5 31-32, Juan 5:31-32

Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili,
ang patotoo ko ay walang katotohanan.
Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin,
at totoo ang kanyang sinasabi.

(Juan 5:31-32)

Reviews
  • Juan 5:31-32
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply