Juan 10:27

juan 10 27, Juan 10:27

SI HESUS ANG AKING PASTOL

Nakikinig sa akin ang aking mga tupa;
nakilala ko sila, at sumusunod sila sa akin.

(Juan 10:27)

Review
  • Juan 10:27
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply