Galacia 5:25

At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito.

(Galacia 5:25)

Reviews
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply