Filipos 4:9

Ipamuhay nʼyo ang lahat ng natutunan nʼyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sasainyo ang Dios na nagbibigay ng kapayapaan.

(Filipos 4:9)

Reviews
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply