Santiago 1:21

Kaya talikuran nʼyo na ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain, at tanggapin nang may pagpapakumbaba ang salita ng Dios na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo.

(Santiago 1:21)

Reviews
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply