Santiago 1:17

Santiago 1:17, Santiago 1:17

Ang lahat ng mabuti at ganap ay buhat sa Diyos,

mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan.
Hindi siya nagbabago, o nagpapakita ng bahagya mang pagbabago.

(Santiago 1:17)

Review
  • Santiago 1:17
2
Sending
User Review
5 (3 votes)

Comments

comments

Leave a Reply