Santiago 1:13

Kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Dios, dahil hindi maaaring matukso ang Dios sa kasamaan, at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino.

(Santiago 1:13)

Reviews
Sending
User Review
5 (1 vote)

Comments

comments

Leave a Reply