Salmo 27:4

Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon , ito ang tanging ninanais ko: na akoʼy manirahan sa kanyang templo habang akoʼy nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan, at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay.

(Salmo 27:4)

Reviews
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply