Pahayag 11:11-14

(Pahayag 11:11-14)

ANG DALAWANG SAKSI

Pagkalipas ng tatlo’t kalahating araw, pumasok sa kanila ang hininga ng buhay mula sa Diyos. Sila’y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit, “Umakyat kayo rito!” At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. Nang oras ding iyon ay lumindol nang napakalakas at nawasak ang ikasampung bahagi ng lungsod at pitong libong tao ang namatay. Ang mga natirang tao ay natakot, at niluwalhati nila ang Diyos ng kalangitan.
Natapos na ang ikalawang lagim, at ang ikatlong lagim ay malapit na.

Reviews
  • Pahayag 11:11-14
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. (John 14:6)
  • Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan na nagbibigay buhay; puspos ng pag-ibig, kagandahang-loob at katotohanan.
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply