Mga Gawa 10:34

Mga Gawa 10:34, Mga Gawa 10:34

(Mga Gawa 10:34)

At nagsalita si Pedro,
Ngayon ko lubusang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos.
Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid,
kahit tagasaan mang bansa.

Reviews
  • Mga Gawa 10:34
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply