Mateo 22:39

mateo 22 39, Mateo 22:39

Ang pangalawa ay katulad din nito:

IBIGIN MO ANG INYONG KAPWA

tulad ng iyong sarili.
(Mateo 22:39)

Review
  • Mateo 22:39
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply