Marcos 11:24

Kaya tandaan ninyo: anuman ang hilingin ninyo sa Dios sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito, at matatanggap nga ninyo.

(Marcos 11:24)

Reviews

Comments

comments

Leave a Reply