Lucas 2:14

lucas 2 14, Lucas 2:14

“PAPURI SA DIYOS SA KAITAASAN

at sa lupa ay kapayapaan
sa mga taong kinalulugdan niya!”

(Lucas 2:14)

Review
  • Lucas 2:14
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply