Judas 1:22-23

(Judas 1:22-23)

MGA BABALA AT MGA PAYO

Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Ang iba nama’y kaawaan ninyo nang may halong takot; kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan.

Reviews
  • Judas 1:22-23
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
  • Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan at ang nagbibigay buhay; puspos ng pag-ibig, kagandahang-loob at katotohanan.
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply