Juan 15:7

juan 15 7, Juan 15:7

PAGPAPALAIN ANG NANANATILI SA SALITA NG DIYOS

Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo
ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo
at matutupad iyon para sa inyo.

(Juan 15:7)

Review
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • God loves you.
  • Juan 15:7
5
Sending
User Review
5 (1 vote)

Comments

comments

Leave a Reply