Juan 14:21

juan 14 21, Juan 14:21

Ang tumatanggap sa mga utos ko at
tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin.
Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama;
iibigin ko rin siya at ako’y lubusang
magpapakilala sa kanya.

(Juan 14:21)

Review
  • Juan 14:21
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply