Juan 13:34

Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo: Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal nʼyo sa isaʼt isa.

(Juan 13:34)

Reviews

Summary

Comments

comments

Leave a Reply