Juan 12:25

Juan 12 25, Juan 12:25

Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay
ay siyang mawawalan nito, ngunit ang taong hindi nagpapahalaga
sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon
ng buhay na walang hanggan.

(Juan 12:25)

Reviews
  • Juan 12:25
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply