Juan 1:6-7

Juan 1 6-7, Juan 1:6-7

Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan.
Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang
ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya.

(Juan 1:6-7)

  • Juan 1:6-7
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply