Juan 1:3-4

Juan 1 3-4, Juan 1:3-4

Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya,
at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.
Nasa kanya ang buhay,
at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan.

(Juan 1:3-4)

Reviews
  • Juan 1:3-4
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply