Juan 1:29-30

Juan 1 29-30, Juan 1:29-30

ANG KORDERO NG DIYOS

Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya.
Sinabi niya, “Tingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong
ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat
siya’y naroon na bago pa man ako ipanganak.

(Juan 1:29-30)

Reviews
  • Juan 1:29-30
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply