Juan 1:16

Juan 1 16, Juan 1:16

Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang-loob,
tumanggap tayong lahat ng abut-abot na kagandahang-loob.

(Juan 1:16)

Reviews
  • Juan 1:16
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply