Hebreo 4:16

Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Dios para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan.

(Hebreo 4:16)

Reviews
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply