Genesis 2:7

Genesis 2:7, Genesis 2:7

(Genesis 2:7)

ANG HALAMANAN NG EDEN

Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok,
hiningahan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay.

Reviews
  • Genesis 2:7
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply