Genesis 1:24-25

Genesis 1:24-25, Genesis 1:24-25

(Genesis 1:24-25)

ANG KASAYSAYAN NG PAGLIKHA

Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa—maaamo, maiilap, malalaki at maliliit.” At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito, at nasiyahan siya nang ito’y kanyang mamasdan.

Reviews
  • Genesis 1:24-25
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply