Filipos 2:13

Sapagkat ang Dios ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nʼyo ang kalooban niya.
(Filipos 2:13)

Reviews
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply