Efeso 6:10

At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan.

(Efeso 6:10)

Reviews
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply