Ecclesiastico 2:9-10

ecclesiastico 2 9-10, Ecclesiastico 2:9-10

MAGTIWALA SA PANGINOON

Kayong lahat na may paggalang sa Panginoon,
umasa kayo sa kanyang pagpapala. Asahan ninyo ang kanyang
pagkahabag at kagalakang walang hanggan. Tingnan ninyo
ang nangyari sa ating mga ninuno:
May nagtiwala ba sa Panginoon at nabigo?

(Ecclesiastico 2:7-8)

Reviews
  • Ecclesiastico 2:7-8
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply