3 Juan 1:11

(3 Juan 1:11)

PANGHULING PANANALITA

Minamahal, huwag mong tularan ang masama.
Sa halip, tularan mo ang mabuti,
sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos;
ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakita sa Diyos.

3 Juan 1:11
  • 3 Juan 1:11
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
  • Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan at ang nagbibigay buhay; puspos ng pag-ibig, kagandahang-loob at katotohanan.
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply