1 Timoteo 4:12

1 timoteo 4 12, 1 Timoteo 4:12

MAGING MABUTING HALIMBAWA

Sa halip, sikapin mong maging halimbawa
sa mga mananampalata, sa iyong pagsasalita,
pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya
at malinis na pamumuhay.

(1 Timoteo 4:12)

Review
  • 1 Timoteo 4:12
5
Sending
User Review
1 (1 vote)

Comments

comments

Leave a Reply