1 Tesalonica 5:15

Huwag na huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama, sa halip, sikapin ninyong makagawa ng mabuti sa isaʼt isa at sa lahat.

(1 Tesalonica 5:15)

Reviews
Sending
User Review
5 (1 vote)

Comments

comments

Leave a Reply