1 Juan 5:18-19

(1 Juan 5:18-19)

ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN

Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ng Anak ng Diyos, at hindi sila maaaring galawin ng diyablo.
Alam nating tayo’y sa Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diyablo.

Reviews
  • 1 Juan 5:18-19
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
  • Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan at ang nagbibigay buhay; puspos ng pag-ibig, kagandahang-loob at katotohanan.
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply