1 Juan 2:26-27

(1 Juan 2:26-27)

ANG KAAWAY NI CRISTO

Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu’y ipinagkaloob na ni Cristo sa inyo. At habang ang Espiritu’y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo, at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo.

Reviews
  • 1 Juan 2:26-27
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan at ang nagbibigay buhay; puspos ng pag-ibig, kagandahang-loob at katotohanan.
  • Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply