1 Juan 1:7

Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Dios na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang Anak sa lahat ng kasalanan.

(1 Juan 1:7)

Reviews
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply