1 Corinto 3:16

Hindi nʼyo ba alam na kayoʼy templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay naninirahan sa inyo?

(1 Corinto 3:16)

Reviews
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply