Juan 1:5

Ang ilaw na itoʼy nagliliwanag sa kadiliman, at hindi ito nadaig ng kadiliman.

(Juan 1:5)

Reviews
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply